Kulturalne zwierzę, Studium przypadku przekazu kulturowego i Studium przypadku przekazu kulturowego 2

Artysta: Xu Bing 1994/1995
Kulturalne zwierzę, Studium przypadku przekazu kulturowego i Studium przypadku przekazu kulturowego 2

Kulturalne zwierzę, Studium przypadku przekazu kulturowego i Studium przypadku przekazu kulturowego 2 to seria performansów wykonanych w 1994 i 1995 roku. Dwa pierwsze zrealizowano w galerii, podczas gdy ostatni pokazany został na farmie hodowli świń. W pracy tej żywe świnie domowe zamknięte zostały w ogrodzonej przestrzeni wystawowej w otoczeniu książek napisanych w różnych językach. Ich ciała pokryte były stemplami ze znakami drukarskimi. Odyniec rasy American Yorkshire nosił na sobie łacińskie litery (pozbawione sensu „słowa”), a locha skrzyżowanej rasy Landrace pokryta była nic nieznaczącymi znakami chińskimi (zaczerpniętymi z innej pracy Xu Tianshu, czyli Księgi z Nieba).

Wykorzystując różne rasy świń jako medium artystyczne Xu przedstawił swoją koncepcję niemożliwych do odczytania cech rozmaitych kultur i pokazał proces reprodukcji kulturowej jako proces parzenia się świń. W swoim performansie posłużył się on pojęciem krzyżowania się ras, przedstawiając je na różnych poziomach konotacji kulturowych. Pozbawione sensu słowa w języku angielskim widniejące na knurze oraz wymyślone znaki chińskie na losze sugerowały widzom możliwy sposób pojmowania „gwałtu kulturowego”. Pracę tę, która pojawiła się tuż po masowym tłumaczeniu dzieł zachodniej literatury na język chiński, interpretowano również jako wyraz patriarchalnej dominacji Zachodu nad Chinami ze względu na fakt, że artysta umieścił chińskie znaki na losze i pseudo-angielskie znaki na knurze.

Xu Bing urodził się w 1955 roku w Chongqingu i dorastał w Pekinie. Studiował grafikę na Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, gdzie obronił dyplomy licencjacki (1977) i magisterski (1987) w dziedzinie sztuk pięknych. W 1999 roku Xu otrzymał stypendium MacArthur Fellowship (znane powszechnie jako „grant dla geniusza” amerykańskiego świata sztuki) w uznaniu za zasługi przede wszystkim na polu grafiki i kaligrafii. Obecnie mieszka w Pekinie, gdzie w 2008 roku został mianowany wicedyrektorem Centralnej Akademii Sztuk Pięknych. Xu jest pionierem chińskiej sztuki współczesnej, znanym z wielkiego talentu w dziedzinie grafiki i instalacji (co najlepiej uwidacznia jego najsłynniejsza instalacja Księga z Nieba, 1987–1991) oraz z twórczego wykorzystania języka, słów i tekstu, a także sposobów, w jakie wpływają one na nasze rozumienie świata.

(Magda Lipska / Theresa Liu)

O pracy