Li Xianting

Li Xianting jest niezależnym chińskim krytykiem i kuratorem sztuki współczesnej. Urodził się w 1949 roku. W 1978 roku ukończył Wydział Malarstwa Chińskiego na Centralnej Akademii Sztuk Pięknych i do 1983 roku był redaktorem pisma „Meishu” („Sztuki piękne”) – jedynego wówczas znaczącego periodyku w Chinach poświęconego sztuce. Jako redaktor naczelny magazynu Li wspierał karierę Grupy Gwiazd, czyli pierwszego dużego ruchu artystycznego, jaki wyłonił się po Rewolucji Kulturalnej, którego reprezentantami byli m.in. Huang Rui, Ma Desheng, Wang Keping, Qu Leilei i Ai Weiwei. W 1984 roku Li został redaktorem nowego, awangardowego magazynu Zhongguo Meishubao („Sztuki piękne w Chinach”), za pośrednictwem którego, propagował powstały w 1985 roku ruch Nowej Fali, znany z przeprowadzanych w dadaistycznym duchu eksperymentów przy użyciu różnych mediów, od kolażu po malarstwo, fotografię, sztukę wideo i instalację.

W 1989 roku Li wraz z kuratorem Gao Minglu współorganizowali wystawę „Chiny/Awangarda”, czyli pierwszy „oficjalny” i sponsorowany przez państwo pokaz artystów awangardowych w Chińskiej Galerii Sztuki. Na trwającej dwa tygodnie wystawie, która odbyła się w lutym 1989 roku, zaprezentowano prace ponad 200 artystów z całego kraju. Służący jako logo wystawy znak drogowy „zakaz zawracania” symbolizował nadzieję, że liberalizacja sztuki po śmierci Mao Zedonga w 1976 roku postępować będzie nadal bez przeszkód.

W latach 90. Li wspierał nowopowstałe ruchy artystyczne: cyniczny realizm i polityczny pop, w ramach których eksplorowano nowe możliwości ekspresji artystycznej po masakrze na Placu Tiananmen. Jako krytyk sztuki i kurator Li promował i nadal promuje twórczość młodych artystów w Chinach.

(Magda Lipska)

O pracy