Mou Sen

Mou Sen (ur. 1963 w Liaoning), uważany jest za jednego z najważniejszych chińskich awangardowych reżyserów teatralnych. Twórca filmów dokumentalnych. Ukończył Beijing Teacher’s University na kierunku chińska krytyka literacka. Pomimo iż uniwersytet nie oferował żadnego treningu teatralnego, już w czasie studiów wyreżyserował kilka przedstawień. Po ukończeniu studiów został dyrektorem Tibet Theatre Company. W 1987 roku po powrocie do Pekinu założył Frog Experimental Theatre – pierwszą niezależną grupę teatralną, która powstała w Chinach po objęciu władzy przez Mao Zedonga w 1949 roku. W 1991 roku na zaproszenie United States Information Agency wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by przeprowadzić wywiady z amerykańskimi twórcami teatru. W latach 1991-1993 powrócił do Tybetu, by otworzyć tam Tibet Theatre Studio i program kształcenia dla tybetańskich aktorów. W 1993 roku wrócił do Pekinu i założył Xi Ju Che Jian (Garage Theatre), grupę teatralną, która wystawiała głównie w niezależnych przestrzeniach. Szczególnie bliska była mu idea teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego, którą starał się wcielać we własnej pracy twórczej. Inspirował się również rosyjską awangardą filmową i twórczością Johna Cage’a.

(Magda Lipska)

O pracy