Bezpiecznie przechodząc przez ulicę Lin He

Artysta: Lin Yinlin 1995
Bezpiecznie przechodząc przez ulicę Lin He

W performansie Bezpiecznie przechodząc przez ulicę Lin He zrealizowanym w lipcu 1995 roku Lin Yilin przez 90 minut przenosił cegły przez Lin He – jedną z głównych i bardziej ruchliwych ulic w nowej części Kantonu. Po jednej stronie ulicy wzniósł ścianę z cegieł, które następnie zdejmował pionowymi rzędami z końca muru i przenosił je na jego czoło, przesuwając w ten sposób mur coraz dalej. Powtarzając tę czynność przez półtorej godziny „przeprowadził” cały mur na drugą stronę ulicy. Ten długotrwały performans nie tylko wprawił ceglaną ścianę w ruch, ale także zakłócił gęsty ruch uliczny.

Często wykorzystywana w twórczości Lina cegła mocno wiąże się ze wznoszeniem i burzeniem architektury we współczesnych Chinach. Odnosi się także do procesów urbanizacji i przemian społecznych. Posługując się bezpośrednim i prostym medium Lin dokonał interwencji w przestrzeń publiczną przy użyciu własnego ciała, starając się zwrócić uwagę widzów na wpływ gwałtownej urbanizacji, której często nie są świadomi.

Lin Yilin urodził się w 1964 roku w Kantonie, obecnie mieszka i pracuje w Pekinie i Nowym Jorku. W latach 80. ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Kantonie. Współzałożyciel Big Tail Elephant Group - chińskiego, awangardowego ugrupowania artystycznego działającego w Kantonie w latach 90. (inni członkowie grupy to Chen Shaoxing, Liang Juhui i Xu Tan, który dołączył do niej rok później). Artyści tworzyli głównie instalacje oraz realizowali od czasu do czasu działania performatywne. Ich twórczość była odpowiedzią na modernizację i przemiany urbanistyczne zachodzące wówczas w mieście. Międzynarodową sławę przyniosły artyście działania performatywne z użyciem betonowych cegieł. Przybierają one charakter interwencji miejskich wyrażających krytykę wobec przemian społecznych we współczesnych Chinach. Prace Lina pokazywane są od wielu lat na licznych wystawach międzynarodowych.

(Theresa Liu)

O pracy